SCHEDULE YOUR SESSION

Zamyslenia na kažďy deň

Coming soon

Daniel Zajac 05.09.2021

Prečo je dôležité usmievať sa?

„Radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti. (Prislovia 17, 22)

Úsmev a dobrá nálada dokáže zlomiť trpký prístup v priebehu niekoľkých sekúnd. Na vlastnej koži to zažila aj spisovateľka Barbara Johnson. Jedno ráno bola veľmi vystresovaná. Zaspala a ponáhľala sa do práce. V preplnenom autobuse musela stáť a jej nálada rapídne klesala, keď zrazu počula veselý hlas, ktorý prichádzal z prednej časti autobusu. „Krásny deň, že?“ Pre množstvo ľudí nevidela muža, ktorý rozprával, ale počúvala jeho komentár. Keď popisoval peknú scenériu ... kostol ... cintorín ... požiarnu zbrojnicu, tak jeho vďačný postoj vniesol svetlo a dobrú náladu všetkým okolo. Keď Barbara vystúpila z autobusu, kútikom oka zazrela hovorcu: priemerne vyzerajúceho muža s tmavými okuliarmi, bielou palicou a úsmevom na tvári!Daniel Zajac 

Úsmev robí zázraky! Ak si chceš okamžite zlepšiť náladu, skús sa aspoň trochu usmiať - aj keď sa ti to spočiatku bude zdať divné, postupne budeš cítiť ako sa ti nálada zlepšuje. Ak nie si zvyknutý smiať sa, neboj sa, môžeš sa to naučiť. Nepodceňuj silu úsmevu, lebo úsmev je liekom na dušu. Úsmev a láskavé slová dokážu zlomiť zlú atmosféru a dokážu zmeniť aj postoj človeka. A tak buď veselý. Nech tvoju radosť bude vidno aj z tvojej tváre. Veď Boh k nám prostredníctvom proroka Nehemiáša hovorí: „Nebuďte smutní, lebo radosť Hospodina je vaším útočiskom.“ (Nehemiáš 8,10) Vezmi si tieto slová k srdcu. Nech úsmev na tvojej tvári vyjadruje radosť z evanjelia, ktoré si prijal.

Tvoj deň sa zvyčajne riadi kútikmi úst. Tak sa usmej!Drahý Bože, nech naše tváre nie sú škaredé a neláskavé, ale nech z nich vyžaruje úsmev, láskavosť, dobrota a radosť. Pane, nech Tvoja svätosť preniká do našich sŕdc a mení svet okolo nás. V mene Ježiš. Amen.

Daniel Zajac

Pravá zbožnosť

Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta.“ (Jakuba 1,27)