ECM MICHALOVCE

 Vitajte na stránke ECM Michalovce


Sme radi, že ste klikli na stránku Evanjelickej cirkvi metodistickej. Sme cirkev, ktorá slúži v Michalovciach od roku 1996. Vyznávame Svätú trojicu, Ježiša Krista, ako jediného záchrancu a spasiteľa sveta. Veríme, že Ježiš Kristus je živý aj v dnešnej dobe a jeho slovo je najlepšim povzbudením pre život. 

VERŠ PRE ROK 2023  ECM MICHALOVCE 

Ale čo hovorí Pís­mo? Blíz­ko teba je slovo, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci; to je slovo viery, ktoré kážeme. 
Ak ús­tami vy­znávaš Pána Ježiša a v srd­ci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕt­vych, budeš spasený;  lebo srd­com veríme na spravod­livosť a ús­tami vy­znávame na spasenie. Rimanom 10,9.

NAJNOVŠIE SLOVO

Gabriela Kopas- Deň vďakyvzdania
24.09.2023

VLADO VUKSTA
10.09.2023

BÚRKA NA MORI, ALIAS  BUĎ VĎAČNÝ

Vietor do plachiet

Novinka

Nová kniha od Daniela Zajaca, brata ECM Michalovce. Povzbudenie pre ducha v knižnom podaní  pre rok 2023. Stiahni si už dnes knihu v PDF


 DOWNLOAD
nový život víry 2022

FEBRUÁR 2023

 Téma: Když bolí duše
Co stojí za psychickými nemocemi? Jde o fyziologickou poruchu, nebo o duchovní problém? Zabírají léky proti démonům? Potřebuji pastoraci, nebo terapii? 

Ukážka
Výber z kázni ecm SK- CZ

ECM JIHLAVA

MAX KAŠPARÚ- VZTAHY .Výber z kázne ECM Jihlava 11.08.2022. 


PREHRAJ TU

MP3 download

ECM Michalovce

Jilemnickeho 33

07101 MICHALOVCE

ECMI@ECMI.SK

Ďakujem za odoslanie správy. Čoskoro vám odpovieme.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Depresia

ZIVOT VIRY 2023 február
Objednávka na audioteka 
Klikni tu 

MAX KAŠPARÚ

VZTAHY 1 ECM JIHLAVA 
WEB ECM JIHLAVA

HARDCORE
HISTORIA

Celá audiokniha

KDYŽ BÚH MLČÍ

AUDIOKNIHA LINK