TImothy premena tour 09.02.2019

Evanjelická cirkev metodistická je partnerom Timothy premena

Tour. Sme radi, že môžeme privítať v našom meste skupinu

Timothy. Už 09.02.2019 .

Projekt Timothy premena tour nie je záležitosťou jednej

cirkvi. Práve naopak. Chceme spolu chváliť nášho Pána a

spoločne sa modliť za premenu v našom meste a v tvojom

živote. Pripoj sa aj ty

Viac na www.godlevel.sk
Najnovšie slovo:25.12.2018 Števo Rendoš -Božie dary 01.01.2019 Bohoslužby od 15:00 hod. Služi Jiři Basano.

Bohoslužby

Každú nedeľu o 10:00 hod.

Jilemnického 33, Michalovce

Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie /Lukáš 12,18/

24.12.2018 o 16:00 hod.

25.12.2018 o 10:00 hod. 26.12.2018 bohoslužby nebudú

Kde všade nás nájdete

MP3 príloha /Obsah: Si Slnko,Vianočné slovo,Dieťa je poslané,Chválospev ,slávny telefón atď. DOWNLOAD

TIMOTHY PREMENA TOUR 09.02.2019

Evanjelická cirkev metodistická je partnerom

Timothy premena Tour. Sme radi, že môžeme

privítať v našom meste skupinu Timothy. Už

09.02.2019 .

Projekt Timothy premena tour nie je záležitosťou jednej cirkvi.

Práve naopak. Chceme spolu chváliť nášho Pána a spoločne

sa modliť za premenu v našom meste a v tvojom živote. Pripoj

sa aj ty

Viac na www.godlevel.sk
Najnovšie slovo:25.12.2018 Števo Rendoš-Božie dary 01.01.2019 Bohoslužby od 15:00 hod Slúži Jiří Basano
Kde všade nás nájdete
Bohoslužby
Každú nedeľu o 10:00 hod. na Jilemnického 33, Michalovce

24.12.2018 začiatok o 16:00 hod.

25.12.2018 začiatok o 10:00 hod. 26.12.2018 bohoslužby nebudú

Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie /Lukáš 12,18/

MP3 príloha /Obsah: Si Slnko,Vianočné slovo,Dieťa je poslané,Chválospev ,slávny telefón atď. DOWNLOAD

Audio