Open doors,Open minds,Open hearts

Myšlienka týždňa : Robením dobra môžeme byť takí zamestnaní, že stratíme srdce pre Boha.


Slovo z naších bohoslužieb

Sme radi, že vám môžeme ponúknuť živé slovo z naších bohoslužieb. V našej cirkvi slúžia a kážu sestry a bratia zo Slovenska, ale aj zahraničia. Božie slovo je aktuálne aj dnes. Mení naše životy, náš charakter, naše postoje.

Najnovšie slovo Števo Rendoš 11.09.2016

Poznáte ICF WORSHIP ?

ICF Worsip má svoje korene v Zurichu , v najväčšom meste vo Švajčiarsku . V roku 1996 sa zišla malá skupinka mladých ľudí, ktorý  mali srdce a oheň  priniesť moderným spôsobom chválu a posolstvo Božej lásky mladým ľuďom. Po pár malých vystúpeniach a rôznych akciách vznikla po pár rokoch worship skupina s jasným evanjelizačným posolstvom. V súčasnosti pôsobí hlavne v nemecky hovoriacich krajinách,ale aj v Česku.

ICF WORSHIP je aj mementom pre nás. Aj z malých vecí môžu povstať veľké ,ak budeme verní a nevzdáme to. Amen

KLIP MESIACA-ICF WORSHIP

Naša služba a misia

Najnovšie akcie

ECM Michalovce slúži v meste Michalovce a okolí skoro 20 rokov. Podporujeme detské domovy, DSS Anima,kreatívným spôsobom vyučujeme deti, podporujeme worhip festivaly, zúčastńujeme sa ekumenických aktivít v meste Michalovce a okolí.

25.09.2016 Bohoslužby ECM

Vedenie:Ján Dikej

Detské bohoslužby: Zuzka Flašková

Slovo: Števo Rendoš

Zamyslenia-Svedectvá

Download

Vitajte na stránke Evanjelickej cirkvi metodistickej -Michalovce

Na stránke sa pracuje. Ďakujem za pochopenie

Home About Us Média Contact Us

Home

About Us

Rooms

Contact Us

Terms & Conditions

Privacy Policy

Evanjelická cirkev  metodistická

Jilemnického 33,

Michalovce, 07101


Admin web:  0950565 547

Mail pastor: stefanrendos@gmail.com

Follow us!

For  call: 0944  662 432

ECM Michalovce

Bohoslužby : Každú nedeľu   od  10.00 hod.

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži tvoje srdce  Žalm 37,4