Vitajte na stránkach Evanjelickej cirkvi metodistickej. Naša cirkev slúži v Michalovciach od roku 1995. Vyznávame,že Ježiš Kristus je spasiteľom sveta a jedinou záchranou pre tento svet. Naš bohoslužby prebiehajú v modlitebni Evanjelickej cirkvi metodistickej každú nedeľu o 10:00 hod. na Jilemnického 33 v Michalovciach. Nehľadíme na cirkevný, náboženský pôvod,ale na srdce človeka. Veríme, že Boh aj v dnešnej dobe uzdravuje vnútorné zranenia a odpúšťa všetky naše hriechy. more ...
John Wesley
Spravodlivosť dvíha národ
Nick Vujičič
Kontrola nad sebou samým.
Steve Jobs
Neži život niekoho iného.
Ľubo Sirkovský-Žalm 1 05.05.2018- Večer modlitieb a chvál/slovo/
Vyberame z médií Vzťahy,facebook,virtualne priateľstvá, samota v relácii POHOFKA Slavka,Miťo a Vlado.
Mesačný program 04.2018 Mesačný program 04.2018
MODLIME SA
Verš roka 2018
MGB CONSTRUCTION
SEE ALL  MP3 SEE ALL  MP3

Welcome to our website

MP3

PHOTO

Welcome

We are the leaders in the

construction industry

Za nových pracovníkov pre prácu s deťmi. Za nového superintendenta. Za mladú generáciu v Michalovciach. Za uzdravenie Marieny T. Za Denisku a jej problémy s kožou Za nových ľudí do duchovnej práce. Za DSS Anima
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.  Matúš 11 28-30
Vitajte na stránkach Evanjelickej cirkvi metodistickej. Naša cirkev slúži v Michalovciach od roku 1995. Vyznávame,že Ježiš Kristus je spasiteľom sveta a jedinou záchranou pre tento svet. Naš bohoslužby prebiehajú v modlitebni Evanjelickej cirkvi metodistickej každú nedeľu o 10:00 hod. na Jilemnického 33 v Michalovciach. Nehľadíme na cirkevný, náboženský pôvod,ale na srdce človeka. Veríme, že Boh aj v dnešnej dobe uzdravuje vnútorné zranenia a odpúšťa všetky naše hriechy. more ...
John Wesley
Spravodlivosť dvíha národ
Design with P.V. Evanjelická cirkev metodistická / Www.ecmi.sk
Nick Vujičič
Kontrola nad sebou samým.
Steve Jobs
Neži život niekoho iného.
Ľubo Sirkovský-Žalm 1 05.05.2018- Večer modlitieb a chvál/slovo/
Vyberame z médií Vzťahy,facebook,virtualne priateľstvá, samota v relácii POHOFKA Slavka,Miťo a Vlado.
Mesačný program 04.2018 Mesačný program 04.2018
MODLIME SA
ECM MICHALOVCE 2018
SEE ALL  MP3 SEE ALL  MP3

Welcome to our website

MP3

PHOTO

Zamyslenia MP4

Za nových pracovníkov pre prácu s deťmi. Za Štefana Rendoša a jeho novú funkciu. Za mladú generáciu v Michalovciach. Za uzdravenie Marieny T. Za Denisku a jej problémy s kožou Za nových ľudí do duchovnej práce. Za DSS Anima

Verš pre náš zbor na rok 2018

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.  Matúš 11 28-30
Stránka vo výstávbe
Aktualizácia 05.05.2018

Bohoslužby

Každú nedeľu o10:00

Jilemnického 33,Michalovce
Vitajte na stránkach Evanjelickej cirkvi metodistickej. Naša cirkev slúži v Michalovciach od roku 1995. Vyznávame,že Ježiš Kristus je spasiteľom sveta a jedinou záchranou pre tento svet. Naš bohoslužby prebiehajú v modlitebni Evanjelickej cirkvi metodistickej každú nedeľu o 10:00 hod. na Jilemnického 33 v Michalovciach. Nehľadíme na cirkevný, náboženský pôvod,ale na srdce človeka. Veríme, že Boh aj v dnešnej dobe uzdravuje vnútorné zranenia a odpúšťa všetky naše hriechy. more ...
John Wesley
Spravodlivosť dvíha národ
Nick Vujičič
Kontrola nad sebou samým.
Steve Jobs
Neži život niekoho iného.
Ľubo Sirkovský-Žalm 1 05.05.2018- Večer modlitieb a chvál/slovo/
Vyberame z médií Vzťahy,facebook,virtualne priateľstvá, samota v relácii POHOFKA Slavka,Miťo a Vlado.
Mesačný program 04.2018 Mesačný program 04.2018
ECM MICHALOVCE
SEE ALL  MP3 SEE ALL  MP3

Welcome to our website

MP3

PHOTO

BOHOSLUŽBY

Každú  nedeľu o 10:00 hod

Jilemnického 33,Michalovce
Modlime sa    ECM MICHALOVCE
Za nových pracovníkov pre prácu s deťmi. Za nového superintendenta. Za mladú generáciu v Michalovciach. Za uzdravenie Marieny T. Za Denisku a jej problémy s kožou Za nových ľudí do duchovnej práce. Za DSS Anima

Verš pre náš zbor na rok 2018

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.  Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Matúš 11 28-30
Stranka vo výstavbe

MP4